Zsiw Zal

Propozycje prac zaliczeniowych:

1. Referat: Sieć WWW a Projekt Xanadu
[porównanie dwóch idei porządkowania dokumentów i wiedzy].