SI - tematyka nadchodzących zajęć i literatura

24.05.2010 i 17.05.2010

Do Pań: Krzyżowskiej oraz Helińskiej.
W poniedziałek proszę koniecznie przygotować się do zdawania materiału z kolokwium z SI.
Jestem do dyspozycji między 11 a 12 w s. 311 albo około 16 (po ostatnich zajęciach z SI w s. 402).
Nie będzie możliwa poprawa we wtorek, bo mnie nie będzie na uczelni.

Wszystkich Państwa proszę o zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi historii systemów hipertekstowych:
a) osoby: V. Bush, D. Engelbart, T. Nelson, T. Barners-Lee;
b) systemy: Memex, NLS, Xanadu, Intermedia, Aspen Moviemap, World Wide Web.
c) pojęcia: system hipertekstowy (rodzaje systemów hipertekstowych), hipertekst (struktura hipertekstu, węzły, odsyłacze i ich rodzaje), hipermedia, nawigacja, przeglądanie (browsing), surfowanie (surfing).
Przydatne informacje znajdziecie Państwo m. in. w serwisie Techsty.

Panowie: Maciocha oraz Skorupa zaprezentują ideę gry paragrafowej (również w praktyce).

Literatura:

  1. Kazienko P.: Struktura hipertekstu a struktura systemu WWW. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 1998 nr 2 s. 36-55. Dostępny tutaj. OBOWIĄZKOWE!
  2. Roszkowski M.: Architektura informacji w serwisach hipertekstowych. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2004 nr 2 s. 13-29.
  3. Skórka S.: Nawigacja jako strategia wyszukiwawcza w hierarchicznym systemie hipermedialnym. W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne pod red. Cz. Daniłowicza. Wrocław 2002, s. 455-463. Dostępny tutaj.
  4. Dodatkowe materiały: serwis poświęcony technologii hipertekstowej, jeszcze trochę teorii, Xanadu dziś.

26.04.2010

Proszę sobie przypomnieć pojęcia z geosłowniczka: - Digital map data - Digital mapping - Digitizing - Gazetteer - Geographic data - Geographic database - Geographic feature - Geographic information - Geoprocessing - GIS (Geographic Information System) - GPS (Global Positioning System) - Histogram - Image - ISO (The International Organisation for Standardization) - Map registration - Monitoring - Orthoimage - Pathfinding - Photogeology - Photogrammetry - Photomap (photographic map) - Stereographic - World Geodetic System of 1984 (WGS84).

Ponadto proszę przeczytać artykuły:
1. Szadkowski A., Izdebski W.: Wirtualne miasta. Magazyn GEODETA 2009 luty s. 24-27.
2. Drzewiecki W.: Systemy informacji geograficznej
Po przeczytaniu proszę odpowiedzieć na następujące pytania:
- co to jest GIS?
- jak są zorganizowane dane w GIS?
- na jakiej zasadzie funkcjonują dwa modele danych stosowane w GIS: rastrowy i wektorowy?
- wykorzystywanie GIS w różnych dziedzinach: bankowość, nieruchomości, telekomunikacja, handel, górnictwo, transport, ochrona zdrowia, walka z przestępczością, rolnictwo, archeologia, leśnictwo, zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi i kryzysowymi.

19.04.2010

Kolokwium.
Proszę przygotować się z następujących zagadnień i terminów:
informacja, metainformacja, język informacyjno-wyszukiwawczy, system informacyjno-wyszukiwawczy (SIW): system informacyjno-wyszukiwawczy online, system informacyjno-wyszukiwawczy offline, charakterystyka wyszukiwawcza dokumentu (CHWD), relewancja: relewancja techniczna, relewancja pragmatyczna, zapytanie informacyjne (kwerenda), instrukcja wyszukiwawcza, strategia wyszukiwawcza, zbiór informacyjny, zbiór wyszukiwawczy, baza danych, zbiór główny, zbiór indeksowy, oprogramowanie, rekord, pole, model danych i jego rodzaje, format rekordu, rodzaje pakietów do obsługi baz danych, sposoby dostępu do baz danych, robot indeksowy, wyszukiwanie pełnotekstowe, SEO, polskie i zagraniczne technologie wyszukiwania pełnotekstowego, zasada działania katalogów internetowych w kontekście wyszukiwania pełnotekstowego

Zagadnienia: 1. Gazeta i książka elektroniczna (e-book) 2. Elektroniczny atrament (e-ink) 3. Papier elektroniczny (e-papier)
4. Czytnik dokumentów elektronicznych (e-reader) 5. Polskie serwisy udostępniające książki elektroniczne: komercyjne i niekomercyjne 6. Zawartość serwisów EBSCO, CAIRN, INGENTA, SpringerLink, DOAJ, Emerald, Elsevier (ScienceDirect) 7. Polskie encyklopedie internetowe 8. Federacja Bibliotek Cyfrowych 9. Projekt ARCHIVE.ORG i ZOETROPE 10. Formaty e-booków i programy do ich otwierania: PDF, HTML, LIT, CBR, DOC (DOCX), ODT, RTF, JPG, TXT, DJVU 11. Otwarty dostęp (Open Access) 12. Inicjatywa "Otwórz książkę" 13. Repozytoria Open Access z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Zawartość baz danych: - Arts and Humanities Citation Index - BABIN [Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej] - ERIC [Education Resources Information Center] - EUR-LEX - Historical Abstracts - IBZ [International Bibliography of Periodical Literature] - Index Translationum - INSPEC - Journal Citation Index - LISA [Library and Information Science Abstracts] - MLA [Modern Language Association of America] - PAIS International [Public Affairs Information Service Inc.] - Science Citation Index - Social Sciences Citation Index - UNBISNET [United Nations Bibliographic Information System]

Pojęcia z ostatnich zajęć:
- Digital map data - Digital mapping - Digitizing - Gazetteer - Geographic data - Geographic database - Geographic feature - Geographic information - Geoprocessing - GIS (Geographic Information System) - GPS (Global Positioning System) - Histogram - Image - ISO (The International Organisation for Standardization) - Map registration - Monitoring - Orthoimage - Pathfinding - Photogeology - Photogrammetry - Photomap (photographic map) - Stereographic - World Geodetic System of 1984 (WGS84)

12.04.2010

Wprowadzenie w problematykę wizualizacji wiedzy w kontekście tworzenia geograficznych systemów informacyjnych.
Kluczowe pojęcia.

29.03.2010

Osoby z grupy 5/5 muszą we własnym zakresie wykonać zadania omawiane na zajęciach z dnia 22.03.2010.

Proszę sobie przypomnieć poznane dotychczas pojęcia związane z systemami informacyjnymi oraz bazami danych.

Na początku zajęć każdy z Państwa dokona prezentacji zagadnienia zgodnego z numerem na liście obecności (Zadanie 2.). Jeśli ktoś z Państwa zapomniał jaki ma numer na tejże liście, proszę zajrzeć tutaj. Proszę się również przygotować do dyskusji nad problemami pełnotekstowych baz danych (można przygotować jakieś ciekawostki) - będzie możliwość wykazania się i zdobycia plusów z aktywności.

22.03.2010

Proszę przypomnieć sobie pojęcia: baza danych, oprogramowanie, zbiór główny, zbiór indeksowy, rekord, pole, model danych, format rekordu, rodzaje pakietów do obsługi baz danych, sposoby dostępu do baz danych.

15.03.2010

Proszę sobie przypomnieć podziały systemów informacyjnych z poprzednich zajęć.
Proszę zapoznać się BARDZO DOKŁADNIE z definicją pojęcia "baza danych" oraz wszystkich terminów z nim związanych w Słowniku encyklopedycznym informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Oprac. Bożena Bojar. Warszawa 2002.

8.03.2010

Proszę sobie przypomnieć wszystkie definicje z poprzednich zajęć - na pewno je powtórzymy. Poza tym proszę zapoznać się z kryteriami i rodzajami systemów informacyjnych na podstawie Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym: zagadnienia relewancji. Warszawa 1997 s. 13-18.

22.02.2010

Wprowadzenie do teorii systemów informacyjnych. Analiza definicji „system informacyjno-wyszukiwawczy” i powiązanych z nim terminów. Quiz sprawdzający.
Proszę przeczytać:
1. Batorowska H., Czubała B.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej. Kraków 2000. Rozdział III. Publikacja jest dostępna w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.
2. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Oprac. Bożena Bojar. Warszawa 2002; Artowicz E.: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym: zagadnienia relewancji. Warszawa 1997. Pojęcia:
- informacja,
- metainformacja,
- język informacyjno-wyszukiwawczy.
- system informacyjno-wyszukiwawczy (SIW): system informacyjno-wyszukiwawczy online, system informacyjno-wyszukiwawczy offline,
- charakterystyka wyszukiwawcza dokumentu (CHWD),
- relewancja: relewancja techniczna, relewancja pragmatyczna,
- zapytanie informacyjne (kwerenda),
- instrukcja wyszukiwawcza,
- strategia wyszukiwawcza,
- zbiór informacyjny,
- zbiór wyszukiwawczy.