8.1.2009

1. Zapoznaj się ze wzorem do badania.
2. Znajdź strony internetowe bibliotek uczelni.
3. Wybierz co najmniej 30 baz danych znalezionych na stronach bibliotek i uzupełnij tabelę podaną we wzorze. Do każdej nazwy bazy dopisz jej zakres tematyczny (np. biznes, psychologia, prawo, multidyscyplinarna, itp.).
4. Odpowiedz na pytania:
- które bazy danych najczęściej się powtarzają? (top 10)
- jaki zakres tematyczny baz jest najpopularniejszy w bibliotekach uczelni Twojego typu?