8.03.2010

Zadanie 1.
Rodzaje systemów informacyjnych.
Uzupełnij poniższą tabelkę.