22.03.2010

Zadanie 1.
Przeczytaj tekst na temat działania wyszukiwarek pełnotekstowych i odpowiedz na poniższe pytania:

  1. Co to jest robot indeksowy?
  2. Opisz w kilku punktach jak wygląda wyszukiwanie pełnotekstowe.
  3. Jakie kryteria bierze pod uwagę wyszukiwarka podczas wyszukiwania?
  4. Co to jest SEO? Jak należy rozumieć ten akronim?
  5. Jakie znasz polskie i zagraniczne technologie wyszukiwania pełnotekstowego?
  6. Opisz w kilku punktach jak działają katalogi internetowe w kontekście wyszukiwania pełnotekstowego.

Wybierz ulubioną stronę i zarejestruj ją w polskim katalogu: http://katalog.onet.pl/ oraz w katalogu zagranicznym: http://www.google.pl/addurl/?continue=/addurl

Zadanie 2.
Korzystając z wiarygodnych źródeł informacji znajdź w Internecie informacje o poniższych zagadnieniach (proszę nie korzystać w Wikipedii!). Wyniki poszukiwań przedstawisz później na forum grupy (czas prezentacji: do 5 minut).
Należy scharakteryzować w sposób przystępny i ciekawy zagadnienie na podstawie aktualnych informacji.

Twój numer na liście obecności odpowiada numerowi zagadnienia do opracowania:
1. Gazeta i książka elektroniczna (e-book)
2. Elektroniczny atrament (e-ink)
3. Papier elektroniczny (e-papier)
4. Czytnik dokumentów elektronicznych (e-reader)
5. Polskie serwisy udostępniające książki elektroniczne: komercyjne i niekomercyjne
6. Zawartość serwisów EBSCO, CAIRN, INGENTA, SpringerLink, DOAJ, Emerald, Elsevier (ScienceDirect)
7. Polskie encyklopedie internetowe
8. Federacja Bibliotek Cyfrowych
9. Projekt ARCHIVE.ORG i ZOETROPE
10. Formaty e-booków i programy do ich otwierania: PDF, HTML, LIT, CBR, DOC (DOCX), ODT, RTF, JPG, TXT, DJVU
11. Otwarty dostęp (Open Access)
12. Inicjatywa "Otwórz książkę"
13. Repozytoria Open Access z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Zadanie 3.
Wyświetl w bazie ARIANTA listę czasopism pełnotekstowych. Spośród nich wybierz jedno, które odpowiada chociaż trochę Twoim zainteresowaniom i ułóż zadanie wyszukiwawcze dla innych składające się z 10 pytań.