18.12.2008

Definicja bazy danych

1. Bazy UŚ: http://www.bg.us.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&Itemid=20
Proszę zapoznać się z następującymi bazami:
- Arts and Humanities Citation Index
- BABIN [Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej]
- ERIC [Education Resources Information Centem]
- EUR-LEX
- Historical Abstracts
- IBZ [International Bibliography of Periodical Literature]
- Index Translationum
- INSPEC
- Journal Citation Index
- LISA [Library and Information Science Abstracts]
- MLA [Modern Language Association of America]
- PAIS International [Public Affairs Information Service Inc.]
- Science Citation Index
- Social Sciences Citation Index
- UNBISNET [United Nations Bibliographic Information System]

i odpowiedzieć na pytania:
a) jaki jest zakres tematyczny bazy?
b) jaki jest zasięg chronologiczny bazy?
c) jakie dokumenty indeksuje baza?
d) jaki to jest typ bazy?
e) czy jest to baza o wolnym dostępie, czy tylko z komputerów UŚ?
f) jak często baza jest aktualizowana?
g) w jakim języku jest dostępna baza?

Więcej informacji...

2. Generacje systemów rozpowszechniania baz danych:
a) Znajdź w artykule Pana Andrzeja Koziary informacje na temat generacji tych systemów - określ wady i zalety każdej generacji,
b) Co to jest jukebox?