17.05.2010

Zadanie 1.
Stwórz własny system hipertekstowy w technologii Wiki. W tym celu zarejestruj się na stronie: http://www.wikidot.com/
Wpisz nazwę swojej strony i kliknij w przycisk "Get it now".
Uzupełnij formularz i przejdź do swojej nowej strony.
Stwórz przynajmniej pięć haseł związanych z Twoim hobby lub z przedmiotem Systemy informacyjne, które będą - podobnie jak Wikipedia - zawierały tekst, różne odsyłacze, elementy graficzne, nawigację łańcuszkową, mapę strony.

Przydatne informacje:
- Aby edytować stronę kliknij "edytuj" na dole strony.
- Aby edytować menu boczne kliknij nav:side.
- Aby edytować menu górne kliknij nav:top - można tam łatwo robić rozwijane menu; jest tam kilka "pustych" (prowadzących do nieistniejących stron) linków; przeedytuj je.
- Aby stworzyć link do nowej strony, użyj składni [[[nazwa nowej strony]]] or [[[nazwa nowej strony | tekst do wyświetlenia]]]. Kliknij na link (który powinien mieć inny kolor, jeśli strona nie istnieje), utwórz nową stronę i edytuj ją. W ten sposób możesz rozbudowywać strony i tworzyć połączenia pomiędzy nimi.

Dodatkowe informacje znajdziesz w dziale dokumentacji i pomocy.
Składnia Wiki dostępna tutaj.