15.03.2010

Zadanie 1.

Twój numer na liście obecności jest numerem systemu, który masz przeanalizować:

 1. OPAC MBP Katowice
 2. YouTube
 3. Śląska Biblioteka Cyfrowa
 4. Rozkład KZK GOP
 5. Ask
 6. Google Books
 7. Cytbin
 8. Internetowy System Aktów Prawnych
 9. Google Maps
 10. Baza danych ELA
 11. Allegro
 12. BazTech
 13. Internetowy Katalog Monet
 14. Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ
 15. Książka teleadresowa UŚ
 16. ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science
 17. Wikipedia

Odpowiedz na poniższe pytania a odpowiedzi zanotuj na kartce lub za pomocą programu Notatnik:
Czy jest to system informacji…
1. …faktograficznej czy dokumentacyjnej?
2. …jednodziedzinowy, wielodziedzinowy czy transdyscyplinowy?
3. …międzynarodowy, krajowy, regionalny czy lokalny?
4. …manualny, małej mechanizacji czy zautomatyzowany?
5. …pełnotekstowy czy niepełnotekstowy?
6. …dedukcyjny (inteligentny) czy nie-dedukcyjny?
7. …ekspertowy?
8. Jaką informację zwraca system - metainformacje, opis konkretnego faktu, treść dokumentu?
9. Czy system posiada informacje pomocnicze (np. help, pomoc, FAQ, "podsuwanie" rozwiązań użytkownikowi, itp.)?
10. Czy system posiada informacje dotyczące jego samego? Jeśli tak, to co zawierają?
11. Kiedy system powstał i kto go stworzył?
12. Co tworzy informację wejściową w systemie?

Przykład 1.
Bazy BN - przykładowy rekord.

Zadanie 2.
1. Zapoznaj się z bazami danych na stronie Biblioteki UŚ i opisz je zgodnie z wskazówkami na temat opisu baz danych zaproponowanym w Słowniku encyklopedycznym informacji… Oprac. B. Bojar. Warszawa 2002 s. 28:
Typowymi elementami opisu baz danych w katalogach baz danych są: nazwa; skrót nazwy; inne wersje nazwy i skrótu nazwy; producent (często z rozróżnieniem na producenta informacji i na producenta bazy, np. na dysku CD-ROM); źródła informacji zawartych w bazie; język; typ; zakres geograficzny; zakres czasowy; zakres przedmiotowy (tematyka, opis zawartości); odpowiedniki drukowane i/lub na nośnikach maszynowych; informatyczne wymagania użytkowania; ograniczenia licencyjne; oprogramowanie; producent oprogramowania; data pierwszego wydania; częstotliwość aktualizacji; aktualna wersja bazy; cena (np. prenumeraty na jedno stanowisko, na wiele stanowisk, w sieci, w serwisach online); dystrybutor.

- Arts and Humanities Citation Index
- BABIN [Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej]
- ERIC [Education Resources Information Center]
- EUR-LEX
- Historical Abstracts
- IBZ [International Bibliography of Periodical Literature]
- Index Translationum
- INSPEC
- Journal Citation Index
- LISA [Library and Information Science Abstracts]
- MLA [Modern Language Association of America]
- PAIS International [Public Affairs Information Service Inc.]
- Science Citation Index
- Social Sciences Citation Index
- UNBISNET [United Nations Bibliographic Information System]

Do końca semestru proszę zapoznać się z podanymi na liście bazami danych. Należy znać dziedzinę, której dotyczy baza, potrafić określić typ bazy (faktograficzna, dokumentacyjna) oraz orientować się, które bazy są w wolnym dostępie.

Zadanie 3.
Uzupełnij schemat dotyczący typologii baz danych.

Zadanie 4. Generacje systemów rozpowszechniania baz danych
a) Znajdź w artykule Pana Andrzeja Koziary informacje na temat czterech generacji systemów rozpowszechniania baz danych - określ wady i zalety każdej generacji,
b) Co to jest jukebox?