12.04.2010

Wprowadzenie w problematykę wizualizacji wiedzy:
Prezentacja

Zadanie 1.
Przejrzyj słownik geoinformacyjny i zapoznaj się z następującymi pojęciami:
- Digital map data
- Digital mapping
- Digitizing
- Gazetteer
- Geographic data
- Geographic database
- Geographic feature
- Geographic information
- Geoprocessing
- GIS (Geographic Information System)
- GPS (Global Positioning System)
- Histogram
- Image
- ISO (The International Organisation for Standardization)
- Map registration
- Monitoring
- Orthoimage
- Pathfinding
- Photogeology
- Photogrammetry
- Photomap (photographic map)
- Stereographic
- World Geodetic System of 1984 (WGS84)

Słownik Geoinformacyjny Online - ciekawy słownik autorstwa mgra Jacka Wawrzyniaka.

Zadanie 2.
Zapoznaj się z przedrukiem artykułu Goodchilda o GIS w jęz. ang. (fragmenty) Michael Goodchild: Geographical information science. "International Journal of Geographical Information Systems" 1992 nr 6 (1) s. 31–45