8.1.2009

1. Strony internetowe podmiotów udostępniających BIP
Zob. poniższe strony podmiotowe:
- Rzecznik Interesu Publicznego,
- Rzecznik Praw Dziecka
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
- Zespół Szkół nr 1 w Brwinowie
- Partie polityczne
i porównaj zawartość BIP z zapisami nt. wyglądu strony podmiotowej w rozporządzeniu MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej - dokładniej Rozdział 3 Standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, § 11.

1b. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej.

strojek02.jpg

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) w na stronach www bibliotek publicznych: wyniki wstępnego monitoringu / Agnieszka Strojek// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska. - Nr 6/2004 (57) czerwiec/lipiec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. - Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/strojek.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187

2. Strona MSWiA o dostępie do informacji publicznej - zob. m.in. wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

3. Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tekst ujednolicony) - zob. załącznik 1 ustawy - wykaz informacji niejawnych.