Przedmioty prowadzone przez H. Zarębską 2010/2011

STUDIA STACJONARNE - semestr zimowy

rok I (studia licencjackie)

  • Wyszukiwanie informacji w Internecie

[PROGRAM PRZEDMIOTU] [NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA] [ĆWICZENIA] [ZALICZENIE PRZEDMIOTU]

rok I (studia uzupełniające)

  • Zagadnienia prawne w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej

[PROGRAM PRZEDMIOTU] [NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA] [ĆWICZENIA] [ZALICZENIE PRZEDMIOTU]

rok II (studia uzupełniające) specjalizacja OiZI

  • Projektowanie i tworzenie serwisów internetowych

[PROGRAM PRZEDMIOTU] [NAJBLIŻSZE ZAJĘCIA] [ĆWICZENIA] [ZALICZENIE PRZEDMIOTU]