Wyszukiwanie informacji program zajęć

1. Omówienie programu zajęć oraz kryteriów formalnych zaliczenia przedmiotu. Ćwiczenie praktyczne - wyszukiwarki dedykowane.
2. Narzędzia tematyczne, serwisy typu Subject Gateways.
3. Serwisy poświęcone zasobom Ukrytego Internetu, wyszukiwarki i katalogi naukowe.
4. Programy wyszukiwawcze, specjalistyczne wyszukiwarki baz danych.
5. Wyszukiwarki głębokiego Internetu.

Literatura:

  • Hofmokl J., Tarkowski A.: Wyszukiwarki i ich rola w kształtowaniu Internetu [dokument elektroniczny]. [Dostęp: 15 II 2010]. Dokument dostępny w Internecie: http://terminal.n17.waw.pl/stable/pliki/hofmokl_tarkowski_wyszukiwarki.pdf
  • Pamuła-Cieślak N.: Zjawisko Ukrytego Internetu – rola bibliotek w upowszechnianiu jego zasobów "EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy" [dokument elektroniczny]. 2004 nr 7 (58) [dostęp: 15 II 2010]. Dokument dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/58/pamula.php
  • Derfert-Wolf L.: Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways "EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy" [dokument elektroniczny]. 2004 nr 6 (57) [dostęp: 15 II 2010]. Dokument dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/derfert.php