Wyszukiwanie literatura

Na 13.03.2010 proszę zapoznać się z następującym artykułem:

Derfert-Wolf L.: Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways "EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy" [dokument elektroniczny]. 2004 nr 6 (57) [dostęp: 15 II 2010]. Dokument dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/derfert.php