Działalność informacyjna w UE - warunki zaliczenia

Kryteria zaliczenia przedmiotu:

Praca zaliczeniowa: Studenci przygotowują PREZENTACJE w zespołach 5 lub 4 – osobowych i przedstawiają na zajęciach. Prezentacje muszą zawierać:
1. wypowiedzi indywidualne studentów;
2. prezentacja zagadnienia w Microsoft PowerPoint;
3. konspekt - wzór konspektu.

Tematy:
Źródła informacji dla każdego
Źródła informacji dla obywatela
Źródła informacji dla przedsiębiorcy
Źródła informacji o rynku pracy i szkoleniach
Źródła informacji dla nauczycieli i młodzieży.