Formularz oceny nauczyciela TI

Odpowiada prowadzący:

 1. W jakim stopniu zrealizowałaś/-eś zamierzone cele?
 2. Czy panowałaś/-eś nad tokiem lekcji?
 3. Czy coś byś zmienił/-a w swojej lekcji?
 4. Jak sądzisz, czy uczniowie są zadowoleni z lekcji?
 5. Czy coś Cię zaskoczyło podczas lekcji?

Odpowiadają osoby dokonujące oceny prowadzącego:

 1. Jaki był układ poszczególnych ogniw lekcji: logiczny czy chaotyczny?
 2. Czy prowadzący uświadomił uczniom cel lekcji?
 3. Jakie cele zrealizowano podczas lekcji?
 4. Czy prowadzący zmotywował uczniów do aktywnego udziału w lekcji?
 5. Jakie metody wykorzystano na lekcji? Czy były one właściwie dobrane? Czy zastosowano jakieś metody aktywizujące?
 6. Jakie środki dydaktyczne wykorzystano na lekcji? Czy były one właściwie dobrane?
 7. Jakie formy pracy zastosowano na lekcji? Czy były one właściwie dobrane?
 8. Jaka była komunikacja nauczyciela z uczniami? Czy prowadzący był zaangażowany w pracę uczniów?
 9. Ocen sprawność organizacyjną prowadzącego. Czy czas przeznaczony na zajęcia został ekonomicznie wykorzystany?
 10. Czy treści prezentowane przez prowadzącego były poprawne merytorycznie?
 11. Czy lekcja Cię zainteresowała?
 12. Czy coś Cię zaskoczyło w czasie obserwowanych zajęć?
 13. Czy prowadzący przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny pracy? Czy prowadzący czuwał, aby uczniowie również przestrzegali tych zasad?
 14. Wybierz określenia najlepiej pasujące do prowadzącego, uwidocznione w toku lekcji: indywidualność (brak indywidualności), opanowanie (brak opanowania), szybkość reakcji (opóźniona reakcja), sumienność (brak sumienności), takt pedagogiczny (brak taktu pedagogicznego), konsekwentność (brak konsekwentności), kultura osobista (brak kultury osobistej), pomysłowość (brak pomysłowości). Możesz dopisać również własne określenia.
 15. Czy lekcja skończyła o czasie?
 16. Jakie rady dałabyś/dałbyś prowadzącemu?