Materiały do ćwiczeń

Zadanie 1.
Porozmawiaj z komputerem:
- TRIBOT: http://www.chatbot.pl/
- SNIKERS: http://www.snikers.pl/modules.php?name=rozmowa

Zadanie 2.
Magiczna kula, która zna Twoje myśli: http://www.exstatica.net/flash/psychic.swf

Jak to działa?
Wybierz jeden z obrazków przy którym zapisana jest dwu-cyfrowa LICZBA.
Dodaj dwie cyfry, które składają się na liczbę, do siebie.
Odejmij od LICZBY sumę jej cyfr. Uzyskasz swoją magiczną liczbę.
Po otrzymaniu Twojej liczby, zobacz na tabeli obok jaki znajduje się przy niej symbol. Skoncentruj się na nim, a kiedy znajdzie się on w Twoim umyśle, kliknij w kryształową kulę a pojawi się w niej…
…czy komputer czyta w Twoich myślach?

Przykład:
Wybierasz liczbę, np. 23.
Dodajesz jej składniki: 2+3=5.
Od wybranej liczby odejmujesz uzyskaną sumę: 23-5, aby uzyskać Twoją “magiczną” liczbę.

Zadanie 3.
Gra w 20 pytań: http://www.20q.net/