OMDI - warunki zaliczenia

60% - zadanie zaliczeniowe (bezbłędne przygotowanie trzech artykułów do wprowadzenia do bazy CYTBIN);
30% - aktywność na zajęciach (m. in. referaty);
10% - obecność.