OMDI - do przygotowania

24.05.

Proszę przynieść:
- wszystkie zaległe rekordy
- wcześniejsze rekordy z moimi uwagami a poprawy wysłać pocztą.
Informuję, że we wtorek 25.05. nie będzie mnie na uczelni, więc nie będzie możliwości by coś "donieść".
Osoby, które mają zbyt wiele zaległości albo jakieś problemy zapraszam na konsultacje między 11 a 12, wyjątkowo mogę zostać dla Państwa chwilę po zajęciach z "Systemów informacyjnych", tj. o godzinie 16:15 w s. 402.

Osoby, które chcą podwyższyć swoją ocenę albo zaliczyć nadmiarowe nieobecności również będą mogły / musiały to zrobić 24.05. albo 31.05. na ostatnich zajęciach. Nie przewiduję dodatkowych terminów w czerwcu.

17.05.

1. Proszę przynieść swój czwarty artykuł wraz z opracowaniem (rekord nr 4) do sprawdzenia i jednocześnie przesłać mi go drogą internetową nazywając plik według schematu nazwisko-numer rekordu, np. Kowalska4.doc.
2. Proszę przynieść swoje stare rekordy, o ile je Państwo poprawili i wysłali mi via e-mail.

10.05.

1. Proszę przynieść swój trzeci artykuł wraz z opracowaniem (rekord nr 3) do sprawdzenia i jednocześnie przesłać mi go drogą internetową nazywając plik według schematu nazwisko-numer rekordu, np. Kowalska3.doc.
2. Proszę przynieść kolejny, czwarty artykuł - będą mogli Państwo nad nim pracować podczas zajęć.

26.04.

1. Proszę przynieść swój drugi artykuł wraz z opracowaniem (rekord nr 2) do sprawdzenia i jednocześnie przesłać mi go drogą internetową nazywając plik według schematu nazwisko-numer rekordu, np. Kowalska2.doc.
2. Proszę przynieść kolejny, trzeci artykuł - będą mogli Państwo nad nim pracować podczas zajęć.

UWAGA! Informuję, że dnia 26.04. mija ostateczny termin oddawania rekordu nr 1 (w tym w wersji elektronicznej). Każdy kolejny tydzień zwłoki będzie obniżał ocenę o jeden stopień.

19.04.

1. Proszę przynieść swój pierwszy artykuł wraz z opracowaniem (rekord nr 1) na następne zajęcia. Ponadto proszę wysłać mi rekord drogą e-mailową nazywając plik swoim nazwiskiem i numerem rekordu, np. Kowalska1.doc. Odbiór każdego rekordu potwierdzę.
2. Proszę przygotować się do omówienia treści artykułu nr 2, w tym do zaprezentowania abstraktu oraz słów kluczowych.

12.04.

Proszę przynieść pierwszy opracowany rekord (wraz z artykułem) oraz przygotować się do omówienia jego treści (w tym do odczytania abstraktu). Proszę również wziąć drugi rekord do opracowania, o ile starczy czasu, będą mogli Państwo rozpocząć nad nim pracę.

14.04. grupy 1/5 i 3/5

Proszę przynieść pierwszy opracowany rekord (wraz z artykułem) oraz kolejny artykuł do opracowania.
Wyjaśnienie do ostatnich zajęć:
Problemy z afiliacją
W polu 11 źródła cytującego wpisujemy TYLKO PIERWSZE miejsce zatrudnienia.
Jeśli w artykule mamy więcej niż jednego autora, to:
- w polu 11 afiliacje autorów oddzielamy dwoma ukośnikami //
- pole 12 powtarzamy (tyle powtórzeń ilu mamy autorów)
Źródło cytujące i tytuł czasopisma - pole wypełniamy jak poniżej:
06. Przegląd Biblioteczny
Źródło cytowane i tytuł czasopisma (tabela WC) - pole wypełniamy wg poniższego przykładu:
24. PTINT. Praktyka i Teoria Inforamcji Naukowej i Technicznej/PTINT. Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech./1230-5529/P

7.04. grupy 1/5 i 3/5

Proszę przynieść pierwszy artykuł (bez cytowań). Będziemy go opracowywać na zajęciach.

29.03

Proszę przypomnieć sobie omówione wytyczne oraz przynieść swój pierwszy artykuł bez cytowań bibliograficznych oraz ściągawkę do pracy z rekordami.

17.03. grupy 1/5 i 3/5

Proszę przygotować dwa artykuły:

  1. E. Kochan: Badanie potrzeb użytkowników i ocena jakości usług w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. "Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" 2005 nr 2 s. 31-36.
  2. B. Kumor: Działalność Śląskiej Szkoły Bibliotekarskiej we Wrocławiu: (Schlesische Bibliotheksschule in Breslau) w latach 1932-1933: przyczynek do dziejów bibliotekarstwa śląskiego okresu międzywojennego. "Roczniki Biblioteczne" 2005 s. 449-461.

Należy także zapoznać się z wytycznymi do bazy CYTBIN i przynieść schemat rekordu oraz schemat do pracy dostępne tutaj. Będziemy omawiać strukturę formatu przedmaszynowego (etykiety pola, sposób kodowania informacji) i zasad wypełniania poszczególnych pól. Opracujemy rekordy do bazy na przykładzie powyższych artykułów.

15.03.

Proszę dokładnie przeczytać materiały (wytyczne dotyczące bazy CYTBIN), które Państwu przysłałam na skrzynkę e-mailową oraz przypomnieć sobie opis bibliograficzny dokumentów różnych typów w pierwszym stopniu szczegółowości.

8.03.

Proszę przygotować zadanie 2 do zaprezentowania na zajęciach oraz przeczytać artykuł na temat bazy CYTBIN.