Omdi 24 02 2010

Przykłady abstraktów:
http://www.ebib.info/serwisy/czsp/polskie/czasopismo.php?tytul=przegladbiblioteczny&nr=03_2008

Ćwiczenie 1.
Przeczytaj tekst z bibliotekarza 2006 (http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=19052&tab=3) z podanej niżej listy i napisz do niego abstrakt.

 1. Bednarek-Michalska B.: Open Access i biblioteki
 2. Biliński L.: Czy teraz będzie łatwiej zostać dyplomowanym bibliotekarzem?
 3. Biliński L.: Egzemplarz obowiązkowy - składnikiem dziedzictwa narodowego
 4. Brunka M: Prawo nie tylko dla bibliotek publicznych (cz. 1)
 5. Domalewska D: Wykorzystanie wartościowania pracy do oceny zespołu pracowniczego w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 6. Giersberg D: "BIX- Der Bibliotheksindex" - narzędzie stałego rozwoju jakości
 7. Golat R.: Kontekst prawny działalności wydawniczej bibliotek
 8. Golat R.: Szczególny status prawny bibliotek pedagogicznych
 9. Grzeszczuk MW: Jasiowi trzeba pomóc!
 10. Howorka B.: Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie
 11. Karciarz M.: Zawód bibliotekarz: świadomość i tożsamość
 12. Kowalska M.: Dygitalizacja zbiorów w bibliotekach publicznych (stan na koniec 2005 r.)
 13. Kubów S.: Jak promować bibliotekę?
 14. Madsen J: Biblioteki w europejskiej perspektywie
 15. Sadowska J.: W odpowiedzi na próbę kontynuacji polemiki
 16. Sadowska J.: Odpowiedzialność za słowo - polemika z profesorem Zbigniewem Żmigrodzkim
 17. Stefańczyk E., Wesendorf K.: Współpraca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z Goethe-Institut w Warszawie
 18. Szocki J.: Biblioteka akademicka a społeczeństwo wiedzy
 19. Walczuk K, Walczuk M: Marketing, informacja i formy promocji książki akademickiej i naukowej
 20. Wojciechowski J.: Rejestr słabości domniemanych (2)