22.03.2010

Zadanie 1.
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w pliku Słowa kluczowe - instrukcja. Następnie pobierz na dysk plik Lista słów kluczowych i poszukaj błędnie skonstruowanych słów kluczowych. Niewłaściwie słowa kluczowe zaznacz na czerwono a obok zanotuj swoją propozycję.

Zadanie 2.
Proszę opracować poniższe artykuły zgodnie z wytycznymi przewidzianymi dla bazy CYTBIN:
1. http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/lankosz.php
2. http://ebib.oss.wroc.pl/2003/48/sadowska.php