17.05.2010

Zadanie 1.

  1. ISSN (International Standard Serial Number)
  2. ISBN (International Standard Book Number)
  3. LISA (Library and Information Science Abstracts)
  4. LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts)
  5. CYTBIN
  6. ARIANTA
  7. Polska Literatura Humanistyczna ARTON
  8. bazy Biblioteki Narodowej
  9. bazy Ośrodka Przetwarzania Informacji

Proszę przygotować notatkę (najlepiej w formie tabelki) na temat powyższych baz, która powinna zawierać takie informacje jak:
- rok powstania i twórca,
- zakres tematyczny bazy,
- zasięg chronologiczny bazy,
- struktura (informacje zawarte w rekordzie),
- możliwości wyszukiwawcze (dostępne indeksy, operatory, maskowanie)

Formą sprawdzenia znajomości baz będzie test w formie aplikacji komputerowej.