15.02.2010

Zadanie 1.
Lista artykułów do ćwiczeń.
Porównaj rekordy z artykułami w bibliotece cyfrowej.

Zadanie 2.
Wykaz artykułów dla dwóch grup do rozpisania i skopiowania. Każdy wybiera trzy. Przewidziano dla 25 osób + jeden artykuł dodatkowy dla chętnej osoby.

Proszę znaleźć w bibliotece swoje artykuły, skserować je i rozpisać według podanego schematu:
OZNACZENIA:
b - brak przypisów;
bm - do 2 przypisów;
m - 3-10 przypisów;
ś - do 25 przypisów;
d - od 26 przypisów;
bd - dużo, dużo przypisów

Nowak Z.: J. Pirożyński… „Roczniki Biblioteczne” 2003, R. 47, s. 220-228 ś
Komperda A.: Biblioteka ucząca… Bibliotekarz 2000/4, 8-11 m
Jaglarz M.: Czytelnik i jego… „Roczniki Biblioteczne” 2003, R. 47, s. 274-276 b
Brzezińska-Stec H.: „Kultura organizacyjna w… PB 2007, z. 3, s. 416-419 m


UWAGA! Liczymy tylko przypisy, które zawierają odsyłacz do jakiegoś dokumentu. Pomijamy przypisy merytoryczne!