8.03.2010

Zadanie 1.

Zapoznaj się z możliwościami wyszukiwawczymi bazy CYTBIN i odpowiedz na poniższe pytania:
1. Ile artykułów (źródeł cytujących) z czasopism autorstwa dr hab. Diany Pietruch-Reizes jest w bazie?
2. Czy Anna Sitarska publikowała w "Rocznikach Bibliotecznych"?
3. Czy dokument J. Verhoeven: Edukacja w zakresie informacji naukowej w Holandii Warszawa 2003 należy do źródeł cytujących czy do cytowań?
4. Czy w którymś ze swoich artykułów dr Jacek Tomaszczyk powołuje się na artykuł z czasopisma CHIP?
5. Ile artykułów z PTINT z 2004 roku jest w bazie?
6. Kto cytuje dra Arkadiusza Pulikowskiego?
7. Podaj nazwy czasopism cytowanych w bazie, których nazwa zaczyna się od słowa "science".