Normy opisu bibliograficznego

Normy bibliograficzne dotyczące opracowania formalnego dokumentów różnych typów (01.140.20 - Informacja naukowa):

 1. PN-N-01152-00:1982 Opis bibliograficzny - Postanowienia ogólne
 2. PN-N-01152-1:1982 Opis bibliograficzny - Książki
 3. PN-N-01152-2:1997 Opis bibliograficzny - Wydawnictwa ciągłe
 4. PN-N-01152-3:1987 Opis bibliograficzny - Dokumenty normalizacyjne
 5. PN-N-01152-4:2009 Opis bibliograficzny - Część 4: Dokumenty ikonograficzne
 6. PN-N-01152-5:2001 Opis bibliograficzny - Dokumenty kartograficzne
 7. PN-N-01152-6:1983 Opis bibliograficzny - Druki muzyczne
 8. PN-N-01152-7:1985 Opis bibliograficzny - Dokumenty dźwiękowe
 9. PN-N-01152-8:1994 Opis bibliograficzny - Stare druki
 10. PN-N-01152-10:1991 Opis bibliograficzny - Dokumenty techniczno-handlowe
 11. PN-N-01152-12:1994 Opis bibliograficzny - Filmy
 12. PN-N-01152-13:2000 Opis bibliograficzny - Dokumenty elektroniczne
 13. PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części (norma jest polską wersją normy międzynarodowej ISO 690-2: 1997)
 14. PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura