Informacja prawna, patentowa i normalizacyjna Program ćwiczeń

1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu zajęć oraz kryteriów formalnych zaliczenia przedmiotu. Zaprezentowanie literatury przedmiotu. Krótkie przypomnienie pojęcia i rodzajów informacji prawnej.
2. Źródła informacji o prawie. Kryteria podziału. Rodzaje informacji o prawie a potrzeby informacyjne.
Literatura:
Wróblewski J.: Rozumienie prawa i jego wykładnia. Wrocław 1990. R. 3.3. Źródła informacji o prawie.
Pietruch-Reizes D.: Rodzaje informacji o prawie a potrzeby informacyjne. W: III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Jastrzębie Zdrój 1995 s. 195-203.
3. Polskie systemy informacyjne w zakresie prawa.
Literatura:
Wiewiórowski W., Wierczyński G.: Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej. Kraków 2006. R. 7. Rozwój systemów informacji prawnej w Polsce – programy i wydawnictwa.
Petzel J.: Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa 1999. R. 7. Polskie bazy wyszukiwania informacji prawnej.
4. Informacja prawna w Unii Europejskiej.
Literatura:
Wiewiórowski W., Wierczyński G.: Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej. Kraków 2006. R. 16. Europejska informacja prawna w Internecie.
5. Kolokwium z zakresu informacji prawnej.
6. Informacja patentowa – podstawowe pojęcia.

  • własność przemysłowa, własność intelektualna, prawo patentowe, prawo ochronne, prawo wynalazcze, prawo z rejestracji znaku towarowego, ochrona patentowa, patent, patent tymczasowy, patent główny, patent dodatkowy, rodzina patentów, uprawniony z patentu, wynalazek, czystość patentowa, nowość patentowa, zdolność patentowa, wzór użytkowy, wzór zdobniczy, wzór przemysłowy, znak towarowy;
  • przedmioty ochrony własności przemysłowej w Polsce (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej) - wynalazki i wzory użytkowe, wzory zdobnicze, znaki towarowe, topografie układów scalonych;
  • Międzynarodowe zgłoszenie patentowe
  • Patent europejski
  • Znak towarowy wspólnoty
  • Dokument patentowy
  • Opis patentowy

Literatura:

Gajos M.: Opis patentowy jako źródło informacji. Katowice 2000.
7. Źródła informacji patentowej. Rodzaje informacji patentowej.
Literatura:
Szewc A.: Wprowadzenie do informacji patentowej i normalizacyjnej. Katowice 1991.
Szewc A.: Informacja patentowa, normalizacyjna i techniczno-handlowa. Katowice 1992.
8. Informacja patentowa w Polsce.
Literatura:
Informacje ze strony WWW Urzędu Patentowego RP: http://www.uprp.pl/polski
9. Bazy danych zawierające informację patentową.
Literatura:
Zaremba M.: Bazy danych Urzędu Patentowego RP eksploatowane w systemie on-line. W: III Krajowe Forum INT, s. 393-400.
Informacje ze strony WWW Urzędu Patentowego RP: http://www.uprp.pl/Polski/Bazy+danych+UPRP/
10. Kolokwium z zakresu informacji patentowej.
11. Informacja normalizacyjna – podstawowe pojęcia.

Normalizacja, dokument normalizacyjny, norma, konsens. Cele i zasady normalizacji. Polska Norma, typy norm. Specyfikacja Techniczna (TS), Raport Techniczny (TR), Porozumienie Warsztatowe (CWA), Przewodnik (Guide), Specyfikacja Powszechnie Dostępna (PAS).
Literatura:
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. Nr 169, poz. 1386.
Kionka H.: Poradnik normalizatora zakładowego. Warszawa 2000.
Strona WWW Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: www.pkn.pl
12. Źródła informacji normalizacyjnej.
Literatura:
Próchnicka M.: Elektroniczne publikowanie informacji dotyczącej normalizacji i certyfikacji. W: Elektroniczne publikacje w bibliotekach i ośrodkach informacji. Kraków 2002 s. 268-273.
Szewc A.: Informacja patentowa, normalizacyjna i techniczno-handlowa. Katowice 1992.
13. System informacji normalizacyjnej w Polsce i w Unii Europejskiej.
Literatura:
Normalizacja. Cz. 2, Informacja normalizacyjna. red.: Ł. Łukomski. Warszawa 2002.
Strona WWW PKN i europejskich organizacji normalizacyjnych.
14. Bazy danych zawierające informację normalizacyjną.
Literatura:
Bochińska J.: Normy i normalizacja europejska na tle krajowej działalności normalizacyjnej. W: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. pod red. D. Pietruch-Reizes, A. Sitarskiej i B. Stefaniak. Warszawa 2000 s. 97-108.
Normalizacja. Cz. 2, Informacja normalizacyjna. red.: Ł. Łukomski. Warszawa 2002.
15. Kolokwium z zakresu informacji normalizacyjnej.