Cms Zaliczenie

Kryteria zaliczenia przedmiotu:
Praca zaliczeniowa: projekt własnej strony internetowej w wybranym systemie zarządzania treścią.