CMS Zajęcia

14.04

Proszę w dotychczas wykorzystywanym serwisie założyć nową stronę WWW i zainstalować na niej Quick.Cms.Lite

5.05

Grafika do zadania:
drupal
joomla
logo

19.05

Proszę spróbować zmodyfikować swoją stronę opartą o CMS Drupal, by wyglądała jak strona http://drupy.cba.pl/
Na zajęciach będziemy wyjaśniać wszystkie problemy związane z tym systemem zarządzania treścią