Zagadnienia do kartkówki

1. Opis aktu prawnego w systemach informacji prawnej.
2. Zawartość systemów informacji prawnej (polskich i europejskich).
3. Kategorie informacji prawnych.
4. Zawartość dzienników urzędowych.
5. Pojęcia związane z ogłaszaniem aktów prawnych.
6. Przebieg procesu legislacyjnego.
7. Podstawowe zagadnienia z prawa bibliotecznego.